אודות אבי קורנס

ניסיון תעסוקתי קודם

במקביל לייעוץ העצמאי