פרק ראשון – מי הוא מגזר?

סגירות באה לידי ביטוי בצורות שונות. סגירות היוצרת מגזר דמוגרפי מעניין מתבטאת בשפת דיבור, ריכוזי מגורים, או שמדובר בסגירות תרבותית או פוליטית. כאן ודאי מצפים עמיתי לתחום המגזרים להתמודד עם סוגיית המגזר הרוסי. המגזר הרוסי הינו גדול בכל הקשור למספר הנפשות, גם בנושא זה קיימת מחלוקת סטטיסטית באשר שילדים להורים ממוצא מדינות חבר העמים נחשבים ישראלים על אף שהם חיים בבתי אב שסטטיסטית נחשבים לבתי אב של מגזר מדינות חבר העמים. אולם בכל מקרה אין חילוקי דעות לגבי העובדה כי מדובר במגזר גדול המונה מעל מליון נפשות. כלומר את תנאי הגודל במסננת המגזרים עובר המגזר הקרוי “רוסי” בהצלחה.

מגזר עולי חבר העמים נחשב למגזר חרוץ. עבודה של שני בני הזוג ובמספר משרות הביאה את המגזר של עולי חבר המדינות לצמצום פערי ההכנסה אל מול האוכלוסיה הותיקה, וכיום הפערים בכל הקשור לבעלות על דירה או רכב אינם משמעותיים. ניתן לקבוע כי גם את מסננת החוזק הכלכלי, המגזר ה”רוסי” צולח. לפני שאפנה לעניין המדיות הסקטוריאליות נתרכז בעניין הסגירות. לאחר כעשרים וחמש שנות חיים בישראל קיימת הנחת היטמעות של מגזר עולי חבר המדינות בישראל. אין מדובר כאן בשאלה תקשורתית אלא בסוגיה תרבותית. בכל הקשור למגרש התרבותי תיתן לקבוע כי חלק ניכר מה “מגזר הרוסי” לא נטמע וזאת מתוך בחירה. ישנם ישובים רבים בהם האוכלוסיה ה”רוסית” מהווה רבע ואף שליש. עוצמה אורבנית זאת מאפשרת קיומו של “גטו” תרבותי, חינוכי ושפתי. המגזר ה”רוסי” משמר את שפתו, צורך תרבות מקורית רוסית במקרים רבים מתחתן “פנים מגזרים”. העובדה היא שהמגזר הרוסי מעולם לא” התאהב” בתרבות הישראלית. היחס אליה הוא במקרה הטוב אמביוולנטי וכן הוא מצליח לשמר את בידולו פרק זמן כה ממושך. לפיכך השאלה הנשאלת רבות האם אחרי 25 שנים עדיין קיים מגזר רוסי היא פשוט לא השאלה הנכונה. כרגע הם עונים ולו חלקית על קריטריון הסגירות אם כי לא ברור לאיזה טווח זמן.

כרגע קיים מגזר רוסי וכאן אנו מגיעים לקריטריון האחרון קריטריון המדיות הסקטוריאליות ולשאלה הנכונה: האם קיים עדיין מגזר רוסי מההיבט התקשורתי. כאן העובדות הן חדות וברורות. בגילאי 40 ומטה המדיות המסורתיות ששרתו את המגזר הרוסי בשנות עלייתו הראשונות הפכו עבורו לא רלוונטיות. יש עדיין חשיפה לערוצים רוסיים אותנטיים (לא ישראליים) שאינם רלוונטיים לפרסום, ולאתרים סקטוריאליים באינטרנט. אולם החשיפה לאתרי אינטרנט כלליים למדיות כגון ישראל היום גדולה בסדרי גודל ולפיכך החשיפה התקשורתית של המגזר “הרוסי” הינה בעיקרה למדיות כלליות ולכן מוצא עצמו המגזר הרוסי מחוץ למפת ההתעניינות והאינטרסים התקשורתיים פרסומיים למרות שהוא כאמור ממשיך להתקיים חברתית ותרבותית. לפיכך אנו עומדים כיום בזירת התקשורת עם שני מגזרים גדולים: ערבי וחרדי. עליהם בהמשך.